== ภาคปลาย 2564 ==

Summer พ.ศ. 2565

>> คลิก

03751111-64 Man and Environment (มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 17 เมษายน 2565
อ.พุทธพร ส่องศรีCourse Syllabus 2nd Semester 2021การประกาศคะแนน Midterm จะประกาศที่นี่ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยประกาศในรูปเกรด A B C D F นะครับ
นิสิตได้เกรด Midterm อะไร หาก Final ทำได้คุณภาพเท่าเดิม จะได้เกรดตามที่ได้ Midterm
หาก Final แย่ลง ก็มีโอกาสได้เกรดแย่ลงเช่นกัน
และมีโอกาสได้ A ทุกคน หาก Final พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นครับประกาศคะแนนสอบ Midterm


++ สัปดาห์ที่ 1-2
29 พ.ย.-9 ธ.ค. 64 ++
 • [PDF] Power Point 01 29 พ.ย.- 9 ธ.ค. 2564


 • == คลิปสอน Ep.1 == • [MP4] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี


  == คลิปสอน Ep.2 == • [MP4] วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)


 • สรุปเนื้อหา 29 พ.ย.-9 ธ.ค. 64


 • ++ สัปดาห์ที่ 3
  13-17 ธ.ค. 64 ++
 • [PDF] Power Point 02 13-17 ธ.ค. 2564


 • == คลิปสอน Ep.3 == • [MP4] วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง


  == คลิปสอน Ep.4 == • [MP4] วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท


 • สรุปเนื้อหา 13-17 ธ.ค. 64


 • ++ สัปดาห์ที่ 4-5
  20-30 ธ.ค. 64 ++
 • Power Point 03 20-30 ธ.ค. 64


 • == คลิปสอน Ep.5 == • [MP4] วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน


  == คลิปสอน Ep.6 == • [MP4] วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม : เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม: เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน

 • สรุปเนื้อหา 20-30 ธ.ค. 64


 • ++ สัปดาห์ที่ 6
  4-7 ม.ค. 65 ++
 • Power Point 04 4-7 ม.ค. 65


 • == คลิปสอน Ep.7 == • [MP4] วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล (1/5) | (2/5) | (3/5) | (4/5) | (5/5) (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)


 • == คลิปสอน Ep.8 == • [MP4] วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย  ++ สัปดาห์ที่ 7
  10-14 ม.ค. 65 ++
 • Power Point 05 10-14 ม.ค. 64


 • == คลิปสอน Ep.9 == • [MP4] วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ
 • [DailyMotion] วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ

 • สรุปเนื้อหา 4-14 ม.ค. 65


 • Power Point 06 10-14 ม.ค. 65


 • == คลิปสอน Ep.10 == • [MP4] วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้

 • สรุปเนื้อหา 10-14 ม.ค. 65


 • สอบ Midterm ถึงเรื่องนี้ครับ ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้

  ++ สัปดาห์ที่ 8
  15-23 ม.ค. 65 ++
  -- สัปดาห์สอบ Midterm ตามตารางกลางของวิทยาเขต
  สำหรับวิชานี้ (03751111-64) ไม่มีสอบในตารางกลาง
  โดยสอบแบบ Take Home Exam
  ประกาศข้อสอบที่เว็บไซต์นี้ วันที่ 10 ม.ค. 65
  และส่งคำตอบข้อสอบภายในวันที่ 25 ม.ค. 65 --
  ++ ครึ่งหลัง สำหรับการสอบ Final ++

  ++ สัปดาห์ที่ 9
  24-28 ม.ค. 65 ++
 • Power Point 07 24-28 ม.ค. 65


 • == คลิปสอน Ep.11 == • [MP4] วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

  == คลิปสอน Ep.12 == • [MP4] วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

 • สรุปเนื้อหา 24-28 ม.ค. 65


 • ++ สัปดาห์ที่ 10
  31 ม.ค. - 4 ก.พ. 65 ++
 • Power Point 08 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 65
 • == คลิปสอน Ep.13 == • [MP4] วีดิทัศน์ 13 AEC Business Class รู้ทันเออีซี : การ์เด้นบายเดอะเบย์ .. ฝืนธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 13 AEC Business Class รู้ทันเออีซี : การ์เด้นบายเดอะเบย์ .. ฝืนธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ

  == คลิปสอน Ep.14 == • [MP4] วีดิทัศน์ 14/1 หอยหลอด สตูล
 • [MP4] วีดิทัศน์ 14/2 ดูให้รู้ : เที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตร
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 14/1 หอยหลอด สตูล

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 14/2 ดูให้รู้ : เที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตร

 • สรุปเนื้อหา 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 65


 • ++ สัปดาห์ที่ 11
  7-11 ก.พ. 65 ++
 • Power Point 09 7-11 ก.พ. 65
 • == คลิปสอน Ep.15 == • [MP4] วีดิทัศน์ 15/1 แม่น้ำชิตารุม อินโดนีเซีย
 • [MP4] วีดิทัศน์ 15/2 รักโลก : อุตสาหกรรมกลืนเมือง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 15/1 แม่น้ำชิตารุม อินโดนีเซีย

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 15/2 รักโลก : อุตสาหกรรมกลืนเมือง

  == คลิปสอน Ep.16 == • [MP4] วีดิทัศน์ 16 รักโลก : นักเดินทางคาร์บอนต่ำ
 • สรุปเนื้อหา 7-11 ก.พ. 65


 • การประกาศคะแนน Midterm จะประกาศที่นี่ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยประกาศในรูปเกรด A B C D F นะครับ
  นิสิตได้เกรด Midterm อะไร หาก Final ทำได้คุณภาพเท่าเดิม จะได้เกรดตามที่ได้ Midterm
  หาก Final แย่ลง ก็มีโอกาสได้เกรดแย่ลงเช่นกัน
  และมีโอกาสได้ A ทุกคน หาก Final พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ  ประกาศคะแนนสอบ Midterm


  ++ สัปดาห์ที่ 12
  14-18 ก.พ. 65 ++
 • Power Point 10 14-18 ก.พ. 65
 • == คลิปสอน Ep.17 == • [MP4] วีดิทัศน์ 17 The Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 17 The Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

  == คลิปสอน Ep.18 == • [MP4] วีดิทัศน์ 18 เรื่องเล็ก เขย่าโลก: บ้านสะอาด โลกบาดเจ็บ
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 18 เรื่องเล็ก เขย่าโลก: บ้านสะอาด โลกบาดเจ็บ

 • สรุปเนื้อหา 14-18 ก.พ. 65 • ++ สัปดาห์ที่ 13
  21-25 ก.พ. 65 ++
 • Power Point 11 21-25 ก.พ. 65
 • == คลิปสอน Ep.19 == • [MP4] วีดิทัศน์ 19 Spirit of Asia ตอน รสชาติของชีวิตในเบตง


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 19 Spirit of Asia ตอน รสชาติของชีวิตในเบตง

  == คลิปสอน Ep.20 == • [MP4] วีดิทัศน์ 20 ดูให้รู้ : ชุมชนเล็ก ท่องเที่ยวโต ที่ไหนก็ทำได้
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 20 ดูให้รู้ : ชุมชนเล็ก ท่องเที่ยวโต ที่ไหนก็ทำได้

 • สรุปเนื้อหา 21-25 ก.พ.65


 • ++ สัปดาห์ที่ 14
  28 ก.พ.-4 มี.ค. 65 ++
 • Power Point 12 4-20 ต.ค. 64
 • == คลิปสอน Ep.21 == • [MP4] วีดิทัศน์ 21/1 The North องศาเหนือ: ภารกิจพิชิตไขมัน
 • [MP4] วีดิทัศน์ 21/2 แลต๊ะแลใต้: อันซีนสตูล เกาะเขาใหญ่


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 21/1 The North องศาเหนือ: ภารกิจพิชิตไขมัน

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 21/2 แลต๊ะแลใต้: อันซีนสตูล เกาะเขาใหญ่

  == คลิปสอน Ep.22 == • [MP4] วีดิทัศน์ 22 หนังพาไป ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย


 • [ThaiPBS] วีดิทัศน์ 22 หนังพาไป ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย  ++ สัปดาห์ที่ 15
  7-11 มี.ค. 65 ++
  == คลิปสอน Ep.23 == • [MP4] วีดิทัศน์ 23 Spirit of Asia อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 23 Spirit of Asia อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา

 • [MP4] วีดิทัศน์ 24 Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: เกาะกูด
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 24 Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: เกาะกูด

 • สรุปเนื้อหา 28 ก.พ.-11 มี.ค. 65


 • -- สำหรับวิชานี้ (03751111-64) ไม่มีสอบ Final ในตารางกลาง
  โดยสอบแบบ Take Home Exam เท่านั้น แบบเดียวกับ Midterm ทุกประการ
  ประกาศข้อสอบที่เว็บไซต์นี้ วันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 65
  และส่งคำตอบข้อสอบภายในวันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 65 --