== ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2565 ==

03751111-64 Man and Environment (มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 23 พฤษภาคม 2565
อ.พุทธพร ส่องศรีCourse Syllabus summer 2022


ข้อสอบ Final Take Home Exam ภาคฤดูร้อน 2565 ส่งภายใน 30 พ.ค. 65


++ สัปดาห์ที่ 1
25-29 เม.ย. 65 ++
 • [PDF] Power Point 01 25-27 เม.ย. 65


 • == คลิปสอน Ep.1 == • [MP4] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี


  == คลิปสอน Ep.2 ==

 • [MP4] วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)


 • สรุปเนื้อหา 25-27 เม.ย. 65


 • [PDF] Power Point 02 28-29 เม.ย. 65


 • == คลิปสอน Ep.3 == • [MP4] วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง


  == คลิปสอน Ep.4 == • [MP4] วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท


 • สรุปเนื้อหา 28-29 เม.ย. 65


 • ++ สัปดาห์ที่ 2
  2-6 พ.ค. 65 ++
 • Power Point 03 2-3 พ.ค. 65


 • == คลิปสอน Ep.5 == • [MP4] วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน


  == คลิปสอน Ep.6 == • [MP4] วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม : เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม: เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน

 • สรุปเนื้อหา 2-3 พ.ค. 65


 • Power Point 04 5 พ.ค. 65


 • == คลิปสอน Ep.7 == • [MP4] วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล (1/5) | (2/5) | (3/5) | (4/5) | (5/5) (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)


 • == คลิปสอน Ep.8 == • [MP4] วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย • Power Point 05 6 พ.ค. 65


 • == คลิปสอน Ep.9 == • [MP4] วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ
 • [DailyMotion] วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ

 • สรุปเนื้อหา 5-6 พ.ค. 65


 • ++ สัปดาห์ที่ 3
  9-12 พ.ค. 65 ++
 • Power Point 06 9 พ.ค. 65


 • == คลิปสอน Ep.10 == • [MP4] วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้

 • สรุปเนื้อหา 9 พ.ค. 65 • Power Point 07 10-11 พ.ค. 65


 • == คลิปสอน Ep.11 ==

 • [MP4] วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

  == คลิปสอน Ep.12 == • [MP4] วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น


 • สรุปเนื้อหา 10-11 พ.ค. 65


 • Power Point 08 12 พ.ค. 65
 • == คลิปสอน Ep.13 == • [MP4] วีดิทัศน์ 13 AEC Business Class รู้ทันเออีซี : การ์เด้นบายเดอะเบย์ .. ฝืนธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 13 AEC Business Class รู้ทันเออีซี : การ์เด้นบายเดอะเบย์ .. ฝืนธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ


 • == คลิปสอน Ep.14 == • [MP4] วีดิทัศน์ 14/1 หอยหลอด สตูล
 • [MP4] วีดิทัศน์ 14/2 ดูให้รู้ : เที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตร
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 14/1 หอยหลอด สตูล
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 14/2 ดูให้รู้ : เที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตร
 • สรุปเนื้อหา 12 พ.ค. 65


 • ++ สัปดาห์ที่ 4
  17-20 พ.ค. 65 ++
 • Power Point 09 17 พ.ค. 65
 • == คลิปสอน Ep.15 == • [MP4] วีดิทัศน์ 15/1 แม่น้ำชิตารุม อินโดนีเซีย
 • [MP4] วีดิทัศน์ 15/2 รักโลก : อุตสาหกรรมกลืนเมือง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 15/1 แม่น้ำชิตารุม อินโดนีเซีย

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 15/2 รักโลก : อุตสาหกรรมกลืนเมือง

  == คลิปสอน Ep.16 == • [MP4] วีดิทัศน์ 16 รักโลก : นักเดินทางคาร์บอนต่ำ
 • สรุปเนื้อหา 17 พ.ค. 65


 • Power Point 10 18 พ.ค. 65
 • == คลิปสอน Ep.17 == • สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2564
 • [YouTube] วีดิทัศน์ สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ ศ 2564
 • [MP4] วีดิทัศน์ 17 The Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 17 The Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

  == คลิปสอน Ep.18 == • [MP4] วีดิทัศน์ 18 เรื่องเล็ก เขย่าโลก: บ้านสะอาด โลกบาดเจ็บ
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 18 เรื่องเล็ก เขย่าโลก: บ้านสะอาด โลกบาดเจ็บ

 • สรุปเนื้อหา 18 พ.ค. 65 • Power Point 11 19-20 พ.ค. 65
 • == คลิปสอน Ep.19 == • [MP4] วีดิทัศน์ 19 Spirit of Asia ตอน รสชาติของชีวิตในเบตง


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 19 Spirit of Asia ตอน รสชาติของชีวิตในเบตง

  == คลิปสอน Ep.20 == • [MP4] วีดิทัศน์ 20 ดูให้รู้ : ชุมชนเล็ก ท่องเที่ยวโต ที่ไหนก็ทำได้
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 20 ดูให้รู้ : ชุมชนเล็ก ท่องเที่ยวโต ที่ไหนก็ทำได้

 • สรุปเนื้อหา 19-20 พ.ค. 65


 • ++ สัปดาห์ที่ 5
  23-27 พ.ค. 65 ++
 • Power Point 12 23-27 พ.ค. 65
 • == คลิปสอน Ep.21 == • [MP4] วีดิทัศน์ 21/1 The North องศาเหนือ: ภารกิจพิชิตไขมัน
 • [MP4] วีดิทัศน์ 21/2 แลต๊ะแลใต้: อันซีนสตูล เกาะเขาใหญ่


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 21/1 The North องศาเหนือ: ภารกิจพิชิตไขมัน

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 21/2 แลต๊ะแลใต้: อันซีนสตูล เกาะเขาใหญ่

  == คลิปสอน Ep.22 == • [MP4] วีดิทัศน์ 22 หนังพาไป ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย


 • [ThaiPBS] วีดิทัศน์ 22 หนังพาไป ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย  == คลิปสอน Ep.23 == • [MP4] วีดิทัศน์ 23 Spirit of Asia อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 23 Spirit of Asia อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา

  == คลิปสอน Ep.24 == • [MP4] วีดิทัศน์ 24 Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: เกาะกูด
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 24 Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: เกาะกูด

 • สรุปเนื้อหา 23-27 พ.ค. 65


 • ข้อสอบ Final Take Home Exam ภาคฤดูร้อน 2565 ส่งภายใน 30 พ.ค. 65