== ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2566 ==

03751111-64 Man and Environment (มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 29 พฤษภาคม 2566
อ.พุทธพร ส่องศรีCourse Syllabus summer 2023

ประกาศข้อสอบ Final แบบ Take Home Exam ที่นี่ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น.
และส่งคำตอบข้อสอบทางอีเมลที่กำหนดในข้อสอบภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น.

ข้อสอบ Final Take Home Exam ภาคฤดูร้อน 2566 ส่งภายใน 2 มิ.ย. 66


วิชานี้ ภาคฤดูร้อน 2566 ให้นิสิตทุกคนเข้าเรียนในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่มี Google Classroom ไม่มี LINE กลุ่มใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ

++ สัปดาห์ที่ 1
24-28 เม.ย. 66 ++
 • [PDF] Power Point 01 24-28 เม.ย. 66


 • == คลิปสอน Ep.1 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี


  == คลิปสอน Ep.2 (Rerun) ==

 • [MP4] วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)

 • สรุปเนื้อหา 24-26 เม.ย. 66


 • [PDF] Power Point 02 27-28 เม.ย. 66


 • == คลิปสอน Ep.3 (Rerun)== • [MP4] วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง


  == คลิปสอน Ep.4 (Rerun)== • [MP4] วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท


 • สรุปเนื้อหา 27-28 เม.ย. 66


 • ++ สัปดาห์ที่ 2
  1-5 พ.ค. 66 ++
 • Power Point 03 1-2 พ.ค. 66


 • == คลิปสอน Ep.5 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน


  == คลิปสอน Ep.6 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม : เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม: เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน

 • สรุปเนื้อหา 1-2 พ.ค. 66


 • Power Point 04 3 พ.ค. 66


 • == คลิปสอน Ep.7 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล (1/5) | (2/5) | (3/5) | (4/5) | (5/5) (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)


 • == คลิปสอน Ep.8 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย  ++ สัปดาห์ที่ 3
  8-12 พ.ค. 66 ++
 • Power Point 05 8 พ.ค. 66


 • == คลิปสอน Ep.9 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ
 • [DailyMotion] วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ

 • สรุปเนื้อหา 3-8 พ.ค. 66


 • Power Point 06 9 พ.ค. 66


 • == คลิปสอน Ep.10 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้

 • สรุปเนื้อหา 9 พ.ค. 66 • Power Point 07 10-11 พ.ค. 66


 • == คลิปสอน Ep.11 (Rerun) ==

 • [MP4] วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

  == คลิปสอน Ep.12 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น


 • สรุปเนื้อหา 10-11 พ.ค. 66


 • Power Point 08 12 พ.ค. 66
 • == คลิปสอน Ep.13 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 13 AEC Business Class รู้ทันเออีซี : การ์เด้นบายเดอะเบย์ .. ฝืนธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 13 AEC Business Class รู้ทันเออีซี : การ์เด้นบายเดอะเบย์ .. ฝืนธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ • ++ สัปดาห์ที่ 4
  15-19 พ.ค. 66 ++
  == คลิปสอน Ep.14 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 14/1 หอยหลอด สตูล
 • [MP4] วีดิทัศน์ 14/2 ดูให้รู้ : เที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตร
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 14/1 หอยหลอด สตูล
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 14/2 ดูให้รู้ : เที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตร
 • สรุปเนื้อหา 12-15 พ.ค. 66


 • Power Point 09 16 พ.ค. 66
 • == คลิปสอน Ep.15 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 15/1 แม่น้ำชิตารุม อินโดนีเซีย
 • [MP4] วีดิทัศน์ 15/2 รักโลก : อุตสาหกรรมกลืนเมือง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 15/1 แม่น้ำชิตารุม อินโดนีเซีย

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 15/2 รักโลก : อุตสาหกรรมกลืนเมือง

  == คลิปสอน Ep.16 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 16 รักโลก : นักเดินทางคาร์บอนต่ำ
 • สรุปเนื้อหา 16 พ.ค. 66


 • Power Point 10 18 พ.ค. 66
 • == คลิปสอน Ep.17 (Rerun) == • สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2565
 • [YouTube] วีดิทัศน์ สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ ศ 2565
 • [MP4] วีดิทัศน์ 17 The Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 17 The Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

  == คลิปสอน Ep.18 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 18 เรื่องเล็ก เขย่าโลก: บ้านสะอาด โลกบาดเจ็บ
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 18 เรื่องเล็ก เขย่าโลก: บ้านสะอาด โลกบาดเจ็บ

 • สรุปเนื้อหา 18 พ.ค. 66 • Power Point 11 19-22 พ.ค. 66
 • == คลิปสอน Ep.19 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 19 Spirit of Asia ตอน รสชาติของชีวิตในเบตง


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 19 Spirit of Asia ตอน รสชาติของชีวิตในเบตง


  ++ สัปดาห์ที่ 5
  22-26 พ.ค. 66 ++
  == คลิปสอน Ep.20 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 20 ดูให้รู้ : ชุมชนเล็ก ท่องเที่ยวโต ที่ไหนก็ทำได้
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 20 ดูให้รู้ : ชุมชนเล็ก ท่องเที่ยวโต ที่ไหนก็ทำได้

 • สรุปเนื้อหา 19-22 พ.ค. 66


 • Power Point 12 23-26 พ.ค. 66
 • == คลิปสอน Ep.21 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 21/1 The North องศาเหนือ: ภารกิจพิชิตไขมัน
 • [MP4] วีดิทัศน์ 21/2 แลต๊ะแลใต้: อันซีนสตูล เกาะเขาใหญ่


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 21/1 The North องศาเหนือ: ภารกิจพิชิตไขมัน

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 21/2 แลต๊ะแลใต้: อันซีนสตูล เกาะเขาใหญ่

  == คลิปสอน Ep.22 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 22 หนังพาไป ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย


 • [ThaiPBS] วีดิทัศน์ 22 หนังพาไป ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย  == คลิปสอน Ep.23 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 23 Spirit of Asia อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 23 Spirit of Asia อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา

  == คลิปสอน Ep.24 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 24 Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: เกาะกูด
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 24 Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: เกาะกูด

 • สรุปเนื้อหา 23-26 พ.ค. 66


 • ประกาศข้อสอบ Final แบบ Take Home Exam ที่นี่ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น.
  และส่งคำตอบข้อสอบทางอีเมลที่กำหนดในข้อสอบภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น.
  ข้อสอบ Final Take Home Exam ภาคฤดูร้อน 2566 ส่งภายใน 2 มิ.ย. 66