02738453-66 BCG Economy (เศรษฐกิจบีซีจี)

รายวิชานี้เป็น วิชาเลือกเสรี (ไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไป) สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

(นิสิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Q04 รหัส 66 สามารถเลือกเป็นวิชาเฉพาะเลือกได้)
Updated 9 มีนาคม 2567
อ.พุทธพร ส่องศรี
ประกาศคะแนนสอบ Midterm

ประกาศคะแนนเป็นระดับคะแนน A B C D นะครับ ถ้าสอบ Final ยังรักษาคุณภาพได้เท่าเดิมก็จะได้เกรดตามนี้
นิสิตที่ไม่ได้คะแนน A ถ้า Final ปรับปรุงดีกว่าเดิม ก็มีโอกาสได้ A ครับ สำหรับนิสิตที่ขาดสอบต้องถอนรายวิชา


Course Syllabus 2nd Semester 2023

Course Syllabus


++ สัปดาห์ที่ 1 บทนำ บีซีจีคืออะไร
20-24 พ.ย. 66 ++

(1) BCG โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน : The NEXT คลื่นอนาคต

คำอธิบายคลิปวิดีโอ(2) 'เอทานอล' กับบทบาทใหม่ในอุตสาหกรรม'พลาสติกชีวภาพ'

'เอทานอล' กับบทบาทใหม่ในอุตสาหกรรม'พลาสติกชีวภาพ' นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 26 มิ.ย. 66

(3) Bioplastic- Potato Plastics
++ สัปดาห์ที่ 2 ทรัพยากรชีวภาพกับเศรษฐกิจบีซีจี
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66 ++

(1) ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ by BEDO (ภาคอีสาน)(2) ผ้าครามสกลนคร ขั้นตอนการย้อมผ้าคราม(3) การศึกษากระบวนการผ้าย้อมครามโดยใช้ยางกล้วยน้ำว้าดิบเป็นสารช่วยติด

(3) การศึกษากระบวนการผ้าย้อมครามโดยใช้ยางกล้วยน้ำว้าดิบเป็นสารช่วยติด

(4) ถอดรหัส BCG โมเดลรูปแบบใหม่เศรษฐกิจไทย | EEC FOCUS | 9-10-63
++ สัปดาห์ที่ 3 BCG กับความก้าวหน้าด้านเกษตร
4-8 ธ.ค. 66 ++

(1) เกษตรกรยุค "B C G" ทำน้อยได้มาก : Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS (2 ธ.ค. 64)(2) การพัฒนาการเกษตร ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)(3) การมีส่วนร่วมในการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ชุมชนบ้านต้นมะพร้าวสูง จังหวัดสงขลา

(3) การมีส่วนร่วมในการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ชุมชนบ้านต้นมะพร้าวสูง จังหวัดสงขลา

(4) อุตสาหกรรมชีวภาพ โอกาสทองวัตถุดิบการเกษตรไทย I EEC FOCUS I 11-12-65 (rerun)
++ สัปดาห์ที่ 4 BCG กับความก้าวหน้าด้านอาหาร
12-15 ธ.ค. 66 ++

(1) Want Some Khao Lam? Wake Up and Get to Nong Mon.(2) การยอมรับและความพึงพอใจต่อตำรับข้าวหลามที่ใช้ไอโซมอลทูโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

(2) การยอมรับและความพึงพอใจต่อตำรับข้าวหลามที่ใช้ไอโซมอลทูโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

(3) PalatinoseTM - a slow release sugar(4) Engineering cyanobacteria for converting carbon dioxide into isomaltulose

(4) Engineering cyanobacteria for converting carbon dioxide into isomaltulose

Power Point พันธุวิศวกรรมไซยาโนแบคทีเรียเพื่อการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไอโซมอลทูโลส
++ สัปดาห์ที่ 5 การเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนโดยใช้นวัตกรรม
18-22 ธ.ค. 66 ++

(1) บุกโรงเลี้ยง ‘ด้วงสาคู’ ส่งออก กินทุกเมนู!(2) นักวิทย์คิดเพื่อชาติ - นวัตกรรมพาสต้าจิ้งหรีด ตอบโจทย์ตลาดโลก(3) องค์ประกอบของการยอมรับโปรตีนจิ้งหรีดในออสเตรเลีย

(3) องค์ประกอบของการยอมรับโปรตีนจิ้งหรีดในออสเตรเลีย

(4) องค์ประกอบทางเคมีและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีดทางการค้า

(4) องค์ประกอบทางเคมีและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีดทางการค้า

(5) Structural, physicochemical, and immune-enhancing properties of edible insect protein isolates from Protaetia brevitarsis larvae

(5) Structural, physicochemical, and immune-enhancing properties of edible insect protein isolates from Protaetia brevitarsis larvae

Power Point อาหารโปรตีนใหม่จากตัวอ่อนด้วงดอกไม้
++ สัปดาห์ที่ 6-7 วัสดุและพลังงานชีวภาพ
25 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67 ++

(1) สาหร่ายผลิตพลังงานชีวภาพ(2) พืชพลังงาน พืชยุคใหม่เพื่อพลังงานชีวภาพแห่งอนาคต(3) โอกาสความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพในประเทศไทย

(3) โอกาสความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพในประเทศไทย

(4) มาตรการนโยบายการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน: กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม

(4) มาตรการนโยบายการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน: กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม

(5) ปรับปรุงการผลิตมวลชีวภาพและลิพิดของสาหร่ายขนาดเล็ก ให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นไบโอดีเซลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการเพาะเลี้ยงร่วมของแอคติโนมัยซีต ในน้ำทิ้งจากการหมักก๊าซชีวภาพ

(5) Enhanced production of microalgal biomass and lipid as an environmentally friendly biodiesel feedstock through actinomycete co-culture in biogas digestate effluent

Power Point แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของสาหร่าย เพื่อผลิตพลังงานชีวภาพ

รอลงคลิปอธิบายเปเปอร์นี้ครับ


++ สัปดาห์ที่ 8 บีซีจีกับสุขภาพและการแพทย์ I
8-12 ม.ค. 67 ++

(1) ไทยมีศักยภาพเป็นเมดิคัลฮับคาด 5 ปีสร้างรายได้ 8 แสนล้าน(2) วิศวะมหิดลคิดนวัตกรรม “ทะลายปาล์ม” รักษามะเร็งลำไส้แบบมุ่งเป้า

(2) วิศวะมหิดลคิดนวัตกรรม “ทะลายปาล์ม” รักษามะเร็งลำไส้แบบมุ่งเป้า

(2) วิศวะมหิดลคิดนวัตกรรม “ทะลายปาล์ม” รักษามะเร็งลำไส้แบบมุ่งเป้า

(3) นวัตกรรมเพิ่มค่าทะลายปาล์ม สู่การส่งยา "เคมีบำบัดมุ่งเป้า" | ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง
++ สัปดาห์ที่ 10 บีซีจีกับสุขภาพและการแพทย์ II
22-26 ม.ค. 67 ++

(1) กระชายดำ พืชสมุนไพรไทยสู่เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมูลค่าสูง(2) ส่วนสกัดของเหง้ากระชายดำที่มีฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้า

(2) ส่วนสกัดของเหง้ากระชายดำที่มีฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้า

(3) สารสกัดกระชายดำช่วยทำให้นาฬิกาชีวภาพ ( circadian rhythm)ดีขึ้น และส่งเสริมการสลายไขมันในหนูที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูง

(3) Black ginger (Kaempferia parviflora) extract enhances circadian rhythm and promotes lipolysis in mice fed a high-fat diet
++ สัปดาห์ที่ 12 ไบโอรีไฟเนอรี I
6-9 ก.พ. 67 ++

(1) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์(2) [ENG-CC] : EP64 Biorefinery - ไบโอรีไฟเนอรี(3) ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ต้องทดสอบในมนุษย์

(3) พัฒนาสเปรย์พ่นจมูก "เบซูโตะ เคลียร์"

(3) อย.เอาผิดสเปรย์ดัง!โฆษณาแฝงกันโควิดยังไม่ทดสอบกับคนชี้แค่เพิ่มความชุ่มชื้น

(4) ความก้าวหน้าของกระบวนการปรับสภาพชีวมวลลิกโนเซลลูโลสด้วยกระบวนการทางเคมีเพื่อกระบวนการกลั่นทางชีวภาพ

(4) Progress in Chemical Pretreatment of Lignocellulose Biomass for Applications in Biorefinery


++ สัปดาห์ที่ 13 ไบโอรีไฟเนอรี II
12-16 ก.พ. 67 ++

(1) โปรเจกต์เตรียมไทยพร้อมรับ ปรับตัวสู่โมเดล'เศรษฐกิจบีซีจี'

(1) โปรเจกต์เตรียมไทยพร้อมรับ ปรับตัวสู่โมเดล'เศรษฐกิจบีซีจี'

(2)‘จุลสาหร่าย’ ที่จิ๋วแต่แจ๋ว สู่การผลิตแอสตาแซนธินธรรมชาติที่สุดของสารต้านอนุมูลอิสระ | CBRC Chula(3) จุลสาหร่ายเป็นเครื่องมือสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว: แนวทาง'ขยะเป็นศูนย์'สำหรับการผลิตที่ยั่งยืนและโรงกลั่นชีวภาพของชีวมวลจุลสาหร่าย

(3) Microalgae as tools for bio-circular-green economy: Zero-waste approaches for sustainable production and biorefineries of microalgal biomass
++ สัปดาห์ที่ 14 บีซีจีกับการฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม I
19-23 ก.พ. 67 ++

(1) 'ท่องเที่ยว'ไม่เหมือนเดิม 'BCG'เทรนด์หลักยุคโลกรวน

(1) 'ท่องเที่ยว'ไม่เหมือนเดิม 'BCG'เทรนด์หลักยุคโลกรวน

(2) BCG Model กับแรงขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของชุมชน เกาะหมาก(3) “เกาะหมาก” ต้นแบบที่ท่องเที่ยวโลว์คาร์บอนแห่งแรกของไทย(4) IKIGAI Outside ออกไปนอกกรอบ EP.22 เกาะหมาก (จุดชมวิวลับ ท้ายเกาะ)
++ สัปดาห์ที่ 15 บีซีจีกับการฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม II
26-1 มี.ค. 67 ++

(1) การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

(1) การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

(2) Phetchabun, the legend of Si Thep City, the new UNESCO place and many more Unseen | VLOG(3) ตามอำเภอจาน ตอน แกงอีเหี่ยว อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์(4) ตามรอยกำเนิดเมืองศรีเทพ ปีนเขาเข้าถ้ำถมอรัตน์ ชมพัฒนาการชุมชนสู่มหานครI ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP. 165
++ สัปดาห์ที่ 16 นโยบายของรัฐในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจบีซีจี
4-8 มี.ค. 67 ++

(1) เศรษฐกิจ BCG ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ | รอบตัวเรา ออกอากาศวันที่ 5/2/2566 สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz(2) ธุรกิจจะทำ BCG (Bio-Circular-Green) ไปทำไม | รายการ Biz Genius(3) รัฐหนุนเศรษฐกิจชีวภาพ ยกระดับราคาเกษตร 200 เท่า | EEC Focus I 11-12-65(4)LIVE l EEC Focus | 24-06-66 | บีโอไอ หนุน บีซีจี พัฒนาประเทศทุกพื้นที่(5) ไบโอเทคปลดล็อกจุลินทรีย์ วิจัยเพิ่มศักยภาพสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

(5) ไบโอเทคปลดล็อกจุลินทรีย์ วิจัยเพิ่มศักยภาพสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ


++ สัปดาห์ที่ 17 เศรษฐกิจชีวภาพไทยในอนาคตอันใกล้
11-15 มี.ค. 67 ++

(1) การเพิ่มมูลค่าของเสียชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นวัสดุชีวภาพ: แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนที่เป็นนวัตกรรมใหม่

(1)Valorization of agro-industrial biowaste to biomaterials: An innovative circular bioeconomy approach

(2) เปิดแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5 ปี 3.3 แสนล้านบาท l EEC Focus I 06-05-66(3) 60 ปี ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี - ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ(4)"ไบโอโพลิส" หนุนไทยผู้นำเศรษฐกิจชีวภาพ | EEC Focus I 15-04-66 (FULL)
ประกาศคะแนนสอบ Midterm

ประกาศคะแนนเป็นระดับคะแนน A B C D นะครับ ถ้าสอบ Final ยังรักษาคุณภาพได้เท่าเดิมก็จะได้เกรดตามนี้
นิสิตที่ไม่ได้คะแนน A ถ้า Final ปรับปรุงดีกว่าเดิม ก็มีโอกาสได้ A ครับ สำหรับนิสิตที่ขาดสอบต้องถอนรายวิชา