== ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2567 ==

03751111-64 Man and Environment (มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

และวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตทุกคนในวิทยาเขตกำแพงแสน

Updated 27 พฤษภาคม 2567
อ.พุทธพร ส่องศรีข้อสอบปลายภาค Take Home Exam ภาคฤดูร้อน 2567 ส่งภายใน 31 พ.ค. 67


วิชานี้ ภาคฤดูร้อน 2567 ให้นิสิตทุกคนเข้าเรียนในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่มี Google Classroom ไม่มี LINE กลุ่มใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ

Course Syllabus summer 2023

++ สัปดาห์ที่ 1
22-24 เม.ย. 67 ++
 • [PDF] Power Point 01 22-24 เม.ย. 67


 • == คลิปสอน Ep.1 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 1 ทั่วถิ่นแดนไทย : ซึมซับวิถีแห่งท้องทะเล แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี


  == คลิปสอน Ep.2 (Rerun) ==

 • [MP4] วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 2 อาหารบันดาลใจ : "น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง" หวานมัน หอม กลมกล่อม (1/3) | (2/3) | (3/3)

 • สรุปเนื้อหา 22-23 เม.ย. 67


 • [PDF] Power Point 02 23-24 เม.ย. 67


 • == คลิปสอน Ep.3 (Rerun)== • [MP4] วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 3 ภัตตาคารบ้านทุ่ง : ต้นเป้ง


  == คลิปสอน Ep.4 (Rerun)== • [MP4] วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 4 พินัยกรรมธรรมชาติ : ปฐมบท


 • สรุปเนื้อหา 23-24 เม.ย. 67


 • ++ สัปดาห์ที่ 2
  29 เม.ย.-1 พ.ค. 67 ++
 • Power Point 03 29 เม.ย.-1 พ.ค. 67


 • == คลิปสอน Ep.5 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 5 ไดโนเสาร์แดนอีสาน


  == คลิปสอน Ep.6 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม : เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 6 เราแรกเริ่ม: เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน

 • สรุปเนื้อหา 29 เม.ย.-1 พ.ค. 67


 • Power Point 04 29 เม.ย.-1 พ.ค. 67


 • == คลิปสอน Ep.7 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 7 วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย : ทะเลสาบอินเล (1/5) | (2/5) | (3/5) | (4/5) | (5/5) (เรียนเฉพาะตอนที่ 1-3 ตอนที่ 4-5 ไม่ออกข้อสอบ)


 • == คลิปสอน Ep.8 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 8 Spirit of Asia : การอพยพครั้งสุดท้าย  ++ สัปดาห์ที่ 3
  7-8 พ.ค. 67 ++
 • Power Point 05 7 พ.ค. 67


 • == คลิปสอน Ep.9 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ
 • [DailyMotion] วีดิทัศน์ 9 Spirit of Asia : แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ

 • สรุปเนื้อหา 7 พ.ค. 67


 • Power Point 06 7 พ.ค. 67


 • == คลิปสอน Ep.10 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 10 Spirit of Asia : ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้

 • สรุปเนื้อหา 7 พ.ค. 67 • Power Point 07 8 พ.ค. 676


 • == คลิปสอน Ep.11 (Rerun) ==

 • [MP4] วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 11 ดูให้รู้ : สวนป่ากลางเมือง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

  == คลิปสอน Ep.12 (Rerun) == • [MP4] วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 12 ดูให้รู้ : บริษัทส่งอาหารปิ่นโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น


 • สรุปเนื้อหา 8 พ.ค. 67


 • ++ สัปดาห์ที่ 4
  13-15 พ.ค. 67 ++
 • Power Point 08 13-15 พ.ค. 67
 • == คลิปสอน Ep.13 == • [MP4] วีดิทัศน์ 13 AEC Business Class รู้ทันเออีซี : การ์เด้นบายเดอะเบย์ .. ฝืนธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 13 AEC Business Class รู้ทันเออีซี : การ์เด้นบายเดอะเบย์ .. ฝืนธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ

  == คลิปสอน Ep.14 == • [MP4] วีดิทัศน์ 14/1 เริ่มแล้ว"ฤดูล่าหอยหลอด"วิถีชาวละงู | เรื่องดีดีทั่วไทย | 26-1-66
 • [MP4] วีดิทัศน์ 14/2 ดูให้รู้ : เที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตร
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 14/1 เริ่มแล้ว"ฤดูล่าหอยหลอด"วิถีชาวละงู | เรื่องดีดีทั่วไทย | 26-1-66

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 14/2 ดูให้รู้ : เที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตร

 • สรุปเนื้อหา 13-14 พ.ค.67


 • Power Point 09 15 พ.ค. 67
 • == คลิปสอน Ep.15 == • [MP4] วีดิทัศน์ 15/1 แม่น้ำชิตารุม อินโดนีเซีย
 • [MP4] วีดิทัศน์ 15/2 Citarum River 2022
 • [MP4] วีดิทัศน์ 15/3 รักโลก : อุตสาหกรรมกลืนเมือง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 15/2 Citarum River 2022

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 15/3 รักโลก : อุตสาหกรรมกลืนเมือง

  == คลิปสอน Ep.16 == • [MP4] วีดิทัศน์ 16 รักโลก : นักเดินทางคาร์บอนต่ำ
 • สรุปเนื้อหา 15 พ.ค. 67


 • ++ สัปดาห์ที่ 5
  20-21 พ.ค. 67 ++
 • Power Point 10 20-21 พ.ค. 67
 • == คลิปสอน Ep.17 == (Summer65 rerun) • รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566
 • [YouTube] วีดิทัศน์ สรุปสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ ศ 2565
 • [MP4] วีดิทัศน์ 17 The Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 17 The Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

  == คลิปสอน Ep.18 == • [MP4] วีดิทัศน์ 18 เรื่องเล็ก เขย่าโลก: บ้านสะอาด โลกบาดเจ็บ
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 18 เรื่องเล็ก เขย่าโลก: บ้านสะอาด โลกบาดเจ็บ

 • สรุปเนื้อหา 20-21 พ.ค. 67 • Power Point 11 20-21 พ.ค. 67
 • == คลิปสอน Ep.19 == • [MP4] วีดิทัศน์ 19 Spirit of Asia ตอน รสชาติของชีวิตในเบตง

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 19 Spirit of Asia ตอน รสชาติของชีวิตในเบตง

  == คลิปสอน Ep.20 == • [MP4] วีดิทัศน์ 20 ดูให้รู้ : ชุมชนเล็ก ท่องเที่ยวโต ที่ไหนก็ทำได้
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 20 ดูให้รู้ : ชุมชนเล็ก ท่องเที่ยวโต ที่ไหนก็ทำได้

 • สรุปเนื้อหา 20-21 พ.ค. 67


 • ++ สัปดาห์ที่ 6
  27-29 พ.ค. 67++
 • Power Point 12 27-29 พ.ค. 67
 • == คลิปสอน Ep.21 == • [MP4] วีดิทัศน์ 21/1 The North องศาเหนือ: ภารกิจพิชิตไขมัน
 • [MP4] วีดิทัศน์ 21/2 แลต๊ะแลใต้: อันซีนสตูล เกาะเขาใหญ่


 • [YouTube] วีดิทัศน์ 21/1 The North องศาเหนือ: ภารกิจพิชิตไขมัน

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 21/2 แลต๊ะแลใต้: อันซีนสตูล เกาะเขาใหญ่

  == คลิปสอน Ep.22 == • [MP4] วีดิทัศน์ 22 หนังพาไป ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย


 • [ThaiPBS] วีดิทัศน์ 22 หนังพาไป ตุนหวง โอเอซิสกลางทะเลทราย  == คลิปสอน Ep.23 == • [MP4] วีดิทัศน์ 23 Spirit of Asia อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา

 • [YouTube] วีดิทัศน์ 23 Spirit of Asia อันดามันเหนือ ไข่มุกทะเลเมียนมา

 • [MP4] วีดิทัศน์ 24 Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: เกาะกูด
 • [YouTube] วีดิทัศน์ 24 Gaijin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียว: เกาะกูด

 • สรุปเนื้อหา 27-29 พ.ค. 67


 • ประกาศข้อสอบ Final แบบ Take Home Exam ที่นี่ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น.
  และส่งคำตอบข้อสอบทางอีเมลที่กำหนดในข้อสอบภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:59 น.
  ข้อสอบปลายภาค Take Home Exam ภาคฤดูร้อน 2567 ส่งภายใน 31 พ.ค. 67